Umow​y

 • Prawo dla biznesu to przede wszystkim umowy z kontrahentami i klientami. Dbamy o to, żeby kontrakty jak najlepiej służyły Twojej firmie.
 • Przygotowujemy, analizujemy i opiniujemy umowy handlowe, ogólne warunki umów oraz regulaminy.
 • Pomagamy Tobie zrozumieć język umów handlowych i  oceniamy ryzyko. Tłumaczymy z prawniczego na polski (a także angielski i niemiecki)
 • Doradzamy kompleksowo przy kontraktach i współpracy z zagranicznymi klientami i partnerami biznesowymi.
 • Reprezentujemy naszych klientów podczas negocjacji i zawierania umów.

Spółki

 • Doradzamy na każdym etapie działania spółek prawa handlowego.
 • Przygotowujemy rozwiązania i struktury prawne, które będą najlepiej pasować do realizacji Twoich celów. Doradzamy przy wyborze optymalnej formy prawnej.
 • Zakładamy spółki handlowe, stowarzyszenia i fundacje. Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla właścicieli i organów osób prawnych.
 • Przygotowujemy dokumenty korporacyjne spółek – umowy, statuty, regulaminy, protokoły zgromadzeń, uchwały organów itp.
 • Doradzamy w zakresie transakcji M&A – fuzji, przejęć, przekształceń i podziałów spółek. Prowadzimy prawne badania due diligence. Przygotowujemy dokumentację transakcyjną.

Własność intelektualna i nowe technologie

 • Zapewniamy wsparcie w zakresie praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej, jak również ochrony know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Pomagamy twórcom w uzyskaniu ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów i wzorów użytkowych w Polsce i za granicą.
 • Przygotowujemy i negocjujemy umowy o wykonanie utworów (projektów graficznych, stron internetowych, oprogramowania itp.), umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych i  umowy licencyjne.
 • Opracowujemy rozwiązania prawne dla projektów IT, w szczególności umowy wdrożeniowe (WATERFALL i AGILE) i umowy outsourcingowe.
 • Reprezentujemy klientów w sporach dotyczących praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Dane osobowe i RODO

 • Prowadzimy audyty ochrony danych osobowych i zgodności firmowych procedur z RODO.
 • Przeprowadzamy wdrożenia RODO, przygotowujemy dokumentację ochrony danych osobowych, w tym polityki ochrony danych, klauzule informacyjne etc.
 • Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prowadzimy szkolenia i warsztaty dla klientów dotyczące wymagań RODO dostosowane do potrzeb uczestników.

Prawo pracy

 • Doradzamy firmom jak sprawnie i bezpiecznie zatrudniać pracowników.
 • Przygotowujemy umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy dot. zachowania poufności i inne typowe dokumenty pracownicze.
 • Tworzymy optymalne rozwiązania prawne dotyczące zatrudnienia kardy zarządzającej.
 • Pomagamy pracodawcom w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych związanych zatrudnieniem (regulaminów, procedur compliance, dokumentacji pracowniczej etc.).
 • Doradzamy w sprawach restrukturyzacji zatrudnienia, indywidualnych i grupowych zwolnień.

Spory sądowe i arbitraż

 • Wykonujemy analizy przedprocesowe sporów i oceniamy ryzyko związane z prowadzeniem postępowania sądowego lub arbitrażowego.
 • Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Reprezentujemy klientów w krajowych i zagranicznych mediacjach i postępowaniach arbitrażowych.
 • We współpracy z zagranicznymi partnerami pomagamy naszym klientom prowadzić postępowania sporne w innych jurysdykcjach.

Transport i logistyka

 • Doradzamy klientom z branży TSL w zakresie aspektów prawnych związanych z krajowym i międzynarodowym transportem drogowym, kolejowym, lotniczym i morskim.
 • Zabezpieczamy interesy przewoźników, spedytorów, agencji celnych i firm ubezpieczeniowych w sprawach dotyczących szkód transportowych.
 • Reprezentujemy branże TSL w postępowaniach sądowych. W szczególności zabezpieczamy roszczenia regresowe związane ze szkodami transportowymi na gruncie Konwencji CMR.

Biznes za granicą

 • Nie boimy się międzynarodowych wyzwań. Chętnie wspieramy klientów, którzy planują ekspansję swojego biznesu za granicą.
 • Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w języku polskim, angielskim i niemieckim.
 • Mamy doświadczenie w transakcjach cross-border. Wiemy na co zwrócić uwagę, aby zabezpieczyć klientów w relacjach z zagranicznymi partnerami.
 • Dzięki naszym kontaktom zagranicznym możemy pomóc naszym klientom z prawem, podatkami i księgowością w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Grecji, Szwecji, Danii, Norwegii, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach.

Szkolenia

 • Lubimy dzielić się wiedzą i naszym praktycznym doświadczeniem.
 • Chętnie prowadzimy szkolenia i warsztaty z prawa umów, prawa spółek oraz ochrony danych osobowych.

Tłumaczenia prawnicze i biznesowe

 • Praca z językami obcymi to dla nas codzienność.
 • Działamy w języku polskim, angielskim i niemieckim. Na potrzeby naszych klientów przygotowujemy tłumaczenia dokumentów, w szczególności tłumaczenia tekstów prawnych.
 • Towarzyszymy naszym klientom w czasie rozmów i negocjacji z zagranicznymi partnerami. Wspieramy klientów nie tylko prawniczo, ale również językowo.
 • Tłumaczymy język prawny i prawniczy na język zrozumiały dla klienta.